Korzystanie z aparatów muzycznych/ akustycznych przez 24 godziny – (całą dobę) !!!

Wewnętrzne Zasady Kempingu

Wewnętrzne zasady porządku kempingu „PUŠELĖ”

 • Wczasowicz ma dozwolony wjazd na terytorium kempingu od 08:00 do 22:00 godz.

 • Przybycie – od 15:00 godz. Odjazd – do 13:00 godz. (z domków).

 • Jeśli zdecydowaliście się przedłużyć swój pobyt na kempingu, musicie koniecznie się zwrócić do administracji do 12:00 godzin. dla odnowienia rejestracji.

 • Za zachowanie się i bezpieczeństwo dzieci są odpowiedzialni rodzice, opiekunowie lub inne nimi opiekujące się osoby.

 • Szybkość na terytorium kempingu nie może być większa niż 10 km/h.

 • Osoby, odwiedzające wczasowiczów, muszą przestrzegać zasad kempingu.

 • W domach jest podtrzymywany ogólny porządek – w wypadkach utraty inwentarzu lub jego uszkodzenia jest wypłacana suma, uzgodniona z administracją.

 • Za pozostawienie brudnego domku płaci się 15 EUR.

 • Jest obowiązkowe przestrzegać wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpiecznie zachowywać się ze sprzętami wodnymi, nie wypływać za boje i nieprzekraczać granicy państwowej.

Na terytorium kempingu jest surowo zabronione !!!

 • Korzystanie z aparatów muzycznych/ akustycznych przez 24 godziny. (całą dobę).

 • Budowa ogniska w niedozwalanych miejscach.

 • Zaśmiecać środowisko, lub w inny sposób szkodzić dla środowiska.

 • Spacerować ze swoimi psami, które są na luzie w zonie wypoczynku i kąpać je na ogólnej plaży.

 • Robić hałas i przeszkadzać innym wczasowiczom.

Szanowni wczasowicze,

Proszę szanować jedni drugich ciszę i spokój, być tolerancyjnymi i wyrozumiałymi.

Wczasowicze, którzy otrzymają dwa razy ostrzeżenia za przestępstwa zasad publicznych lub wewnętrznych będą zmuszeni opóścić obóz bez zwrotu zapłaconych pieniędzy.

 W PRZYPADKU POWSTAJĄCYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY SIĘ ZWRACAĆ DO ADMINISTRACJI NA TEL. +370 611 51121.